Program - VN

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Program

Bezpečnost, zdravotnictví, sociální služby, školství
· Rozšíření kamerového systému se stálou centrální službou a navýšení počtu městských strážníků
· Podpora místního sdružení dobrovolných hasičů
· Pokračování v protidrogové osvětě mládeže
· Zajištění podmínek pro získání dětského lékaře
· Podpora místního Domova seniorů a dalších sociálních služeb
· Rozšíření kapacity Mateřské školy Na sadech přístavbou
· Pokračování v rekonstrukci učeben Základní školy v dalších patrech
· Zbudování přístřešku pro děti u vstupu do ZŠ
· Oprava střechy přístavby ZŠ č.p. 326
· Podpora Střední školy České Velenice
Sport, volnočasové aktivity, kultura
· Výstavba moderní ubytovny v areálu Stadionu pro pořádání sportovních soustředění a sezónní turistiku
· Rekonstrukce stávající administrativní budovy na stadioně – restaurace s novou kuchyní, veřejné toalety, zázemí pro novou ubytovnu (kuchyňka, jídelna –    společenská místnost, prádelna, sklad, vířivka, sauna, šatna, WC, sprcha, posilovna s využitím pro širokou veřejnost)
· Rozšíření areálu moderních sportů o další sportoviště – horolezecká stěna, skate stezka, lanový park
· Podpora cestovního ruchu se zaměřením na cykloturistiku
· Podpora místních spolků, sdružení a aktivit pro seniory
· Rekonstrukce kulturního domu Beseda – fasáda, střecha a modernizace vnitřního prostoru – foyer pro sál, restaurace/bar, akustika sálu, rekonstrukce zahrady za Besedou
· Pokračování v široké nabídce kulturních aktivit ve městě a jejich zkvalitňování
Doprava, infrastruktura a bydlení
· Vybudování a rekonstrukce silnic a chodníků
· Propojka ul Revoluční u úřadu s Vitorazskou ul – nová silnice, chodník, veřejné osvětlení, centrální parkoviště
· Modernizace ČOV a úpravny pitné vody
· Vybudování nové kanalizace v ulici Trocnovská
· Zajištění projektu a výstavby bytového domu v Palackého ulici – nové byty
· Zasíťování pozemku v nové lokalitě pro zástavbu rodinnými domy
· Zachování dopravní obslužnosti s možností jejího rozšíření
Budování nových parkovišť a parkovacích míst
· Parkoviště na Sídliště na Sadech podél stadionu
· Vybudování nového parkoviště na Sídlišti na Sadech a Komenského s kapacitou pro cca 50 aut
· Rozšíření parkoviště u zdravotního střediska
· Rozšíření parkoviště u Besedy
· Centrální parkoviště
· Parkoviště za jídelnou základní školy
Parky a veřejná prostranství
· Parčík na Pastvinách
· Oddychová zóna Cihelna
· Zastínění/pergola u dětského hřiště u Safíru
· Stezka podél řeky Lužnice
· Přírodní lesní poznávací stezka – procházkový okruh
· Park za tunelem
· Park před tunelem
· Prostranství u kostela
Ekologie a zeleň
· Zkvalitnění a zefektivnění sběru tříděného odpadu včetně dobudování infrastruktury
· Péče o stávající zeleň a výsadba nové zeleně
Rozvoj města
· Podpora drobných živnostníků
· Inovace v komunikaci a informovanosti obce s občany
· Nákupní zóna u Benziny
· Přístřešky na kontejnery sídliště, bytové domy, hnízda tříděného odpadu
· Dosažení vybudování přívodu vysokého napětí pro zásobování města elektrickou energií VVN 2x110 kV
· Čištění fasád městských veřejných budov a objektů (sportovní hala, základní škola, městské bytové domy atd)
· Rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení – dvůr parlamentu, hřbitov, Trocnovská ulice
· Postupná výměna výbojek veřejného osvětlení za kvalitnější a úspornější LED osvětlení
· Pokračování a další rozvíjení společné spolupráce s městem Gmünd
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky