Co se podařilo zrealizovat - VN

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Co se podařilo zrealizovat

Co se v končícím volebním období podařilo zrealizovat:

· Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu stadion (nové fotbalové hřiště, nové volejbalové a beachvolejbalové hřiště, hřiště na malou kopanou s umělou   trávou, streetballové hřiště)
· Vybudování areálu pro moderní sporty (skateboard, parkour, pumptrack, workout - venkovní posilovací stroje, dětské hřiště)
· Tréninkové fotbalové hřiště
· Vybudování nového moderního sběrného dvora
· Rekonstrukce kanalizace ve Vitorazské ulici
· Rekonstrukce ulic T. G. Masaryka a Palackého (letos ještě Tylova ulice)
· Zasíťování města optickým kabelem na vysokorychlostní internet
· Vybudování bezbariérového vstupu na ZŠ (výtah), rekonstrukce elektroinstalace celé budovy ZŠ, vybudování počítačové a jazykové učebny, rekonstrukce 3.       nadzemního patra ZŠ, rekonstrukce chlapeckých WC
· Rekonstrukce zahrady a hřiště mateřské školy Pastelka
· Rekonstrukce vnitřních prostor hasičárny
· Dokončení Pastvin (silnice, chodníky, parkovací stání, veřejné osvětlení, kanalizace, vodovod, plyn) a vytvoření nových stavebních parcel
· Rekonstrukce hrubého přečištění na čističce odpadních vod
· Vybudování komunitního domu pro seniory KODUSu
· Rekonstrukce a modernizace budovy radnice a jejího dvora
· Vybudování polyfunkčního centra v KD Beseda (nízkoprahové centrum, sociální služby)
· Zvýšení bezpečnosti křižovatky T. G. Masaryka a Družstevní
· Nákup žacího stroje pro technické služby
· Nákup nákladního auta Volvo pro technické služby
· Nákup traktoru pro technické služby
· Dětské hřiště na Sídlišti u Nádraží
· Nové kolumbárium na hřbitově
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky